Weber.Joint Flex Göreme Bej 1/20

SKU:32-0296

19 adet stokta

165,00 Taksit Seçenekleri

WEBER.JOİNT FLEX GÖREME BEJ 1/20

Miktar
Karşılaştır
EAN: 8688690073164

weber.joint flex

Yüksek performanslı, elastik, küf, mantar ve yosun oluşumunu engelleyen, renkli derz dolgu harcı

Tanımı:

Çimento esaslı, polimer katkılı, su itici özelli

ğe sahip,

elastik ve yüksek performanslı, küf, mantar ve yosun

oluşumunu engelleyen renkli derz dolgu harcı.

Avantajları:

• Küf, mantar ve yosun olu

şumunu engelleyen yeni

formül,

• Elastik yapısı ile;

– Dı

ş cephelerde,

– Yo

ğun trafi

ğe maruz zeminler ve yerden ısıtmalı

şemelerde,

– Seramik üzeri seramik uygulamalarında,

– Yüzme havuzlarında,

– Do

ğal ta

ş kaplamaların derzlenmesinde yüksek

performans,

• Su itici özellik,

• Uzun ömürlü 25 renk seçene

ği.

n Uygulama alanı • weber.kol flex konfor konsantre ve

weber.kol flex konfor kullanımı gerektiren

yüzeylerde, seramik, mermer, granit, granit seramik

ve benzeri kaplama malzemelerinin 3-12 mm. geni

şli

ğ

e

kadar olan derz uygulamalarında kullanılır.

n Uygulama yüzeyleri • İç ve dış mekan, duvar ve zemin,

• Müstakil ve orta yo

ğunluktaki yüzme havuzları,

• Seramik tadilatları,

• Özel uygulama gerektiren tüm mekanlar,

• Di

ğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danı

şınız.

n Uygulama sınırı

• Yüksek basınç (> 100 bar) ve kimyasallara maruz

kalan, hijyen gerektiren mekanlarda uygulanmaz

(Bkz. Güncel “weber çözüm rehberi”).

n Uygulama özellikleri

• Kullanılabilme süresi: Max. 1 saat.

• Tamamen sertle

şme süresi: 12 saat.

• Zeminin trafi

ğe açılabilmesi için gerekli süre: 24-48 saat.

n Uyar›lar ve öneriler

• Yüksek performans elde edilebilmesi için uygulama

alanı ertesi gün suyla nemlendirilmelidir.

• Do

ğal ta

ş ve granit seramik gibi lekeye hassas

malzemelerin weber.joint flex‘den etkilenmemesi

için uygulama öncesi weber seramik koruyucu ile

korunmalıdır.

• Mutfak bankosu ve tezgahları gibi sık sık temizlenen

yüzeylerde, zeminlerde kullanılan derz dolgu renginin

korunması ve uzun ömürlü olması için weber derz

koruyucu kullanılmalıdır. Bu uygulama esnasında

weber derz koruyucu derzlerin dı

şına ta

şırılmamalı,

ta

şan kısım varsa da kurumadan mutlaka

temizlenmelidir.

• Uygulama sonrasında kullanılan tüm aletler

kurumadan su ile yıkanmalıdır.

• Renkli derz dolgu uygulamalarında ellerin

boyanmasını önlemek amacıyla eldiven giyilmelidir.

• Renkli derz dolguların zarar görmemesi için, çama

şır

suyu, tuzruhu, kireç sökücü vb. temizlik malzemelerinin

derzlerin üzerine uygulanmasından kaçınılmalıdır.

• Uygulama sonrasında yüzeyde kalabilecek ince derz

dolgu tabakasının gerekti

ği

şekilde temizlenmemesi,

renk homojenli

ğini olumsuz yönde etkileyece

ğinden,

son silim özenle yapılmalıdır.

• Beyaz ve açık renk derz dolgularında sararmaya

nedenolabilece

ğinden, uygulama öncesinde

seramiklerin suda bekletilmesinden kaçınılmalıdır.

n Yüzey hazırlı

ğ

ı

• Homojen bir kuruma sa

ğlayabilmek için, derz

uygulamasından önce, derz bo

şlukları arasında

bulunabilecek toz, tala

ş, in

şaat çimento artıkları vb.

ince bir çubuk kullanılarak kazınıp, fırça ile

temizlenmelidir.

• Özellikle duvarlarda, uygulama öncesinde derz

bo

şlukları nemlendirilmelidir.

n Uygulama

şartları

• Ortam sıcaklı

ğı: +5 °C ile +35 °C arası.

• Donmu

ş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don

tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.

• Direkt güne

ş, kuvvetli rüzgar altında veya sıcak

yüzeylerde uygulanmamalıdır.

• Sıcak durumdaki yerden ısıtmalı dö

şemelerde

uygulanmamalı ve sistem, uygulamadan 24 saat

önce kapatılmalıdır.

n Uygulama

• Ortalama 4,5-5,5 litre kadar su ile 20 kg.’lık

weber.joint flex, tercihen dü

şük devirli bir mikser

veya mala ile topak kalmayacak

şekilde iyice karıştırılmalıdır.

• weber.joint flex 10 dakika dinlendirildikten sonra,

uygulama öncesinde 1-2 dakika daha karı

ştırılmalıdır.

• Harç, sert kauçuk uçlu çekpas veya sert kauçuk

tabanlı derz yayma malası ile derz bo

şluklarına

doldurulmalıdır.

• Bo

şlukların iyice doldurulabilmesi için, önce paralel

sonra çapraz çekilmelidir.

• Harcın yüzey üzerindeki fazlalı

ğı yumu

şak uçlu bir

spatula veya nemlendirilmi

ş sünger uçlu spatula ile

sıyrılıp, ortam sıcaklı

ğına göre 15-30 dakika

beklendikten sonra nemli bir sünger ile silinerek,

yüzeyde kalabilecek ince derz tabakas iyice

temizlenmelidir.

• Yüzey düzgünle

ştirme ve temizleme i

şlemi kuru bir

bez yardımıyla weber.joint flex yaş iken yapılmalıdır

Marka

WEBER

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

DERZ DOLGU kategorisine taksit yapılmamaktadır.
En başa dön