Satıldı

WEBER.JOİNT FLEX ANTRASİT 20 KG

SKU:32-0073

Tükendi

144,01 Taksit Seçenekleri

WEBER.JOİNT FLEX ANTRASİT 20 KG

Karşılaştır

weber.joint flex
Yüksek performanslı, elastik, küf, mantar ve yosun oluşumunu engelleyen, renkli derz dolgu harcı

Tanımı:
Çimento esaslı, polimer katkılı, su itici özelli
ğe sahip,
elastik ve yüksek performanslı, küf, mantar ve yosun
oluşumunu engelleyen renkli derz dolgu harcı.
Avantajları:
• Küf, mantar ve yosun olu
şumunu engelleyen yeni
formül,
• Elastik yapısı ile;
– Dı
ş cephelerde,
– Yo
ğun trafi
ğe maruz zeminler ve yerden ısıtmalı

şemelerde,
– Seramik üzeri seramik uygulamalarında,
– Yüzme havuzlarında,
– Do
ğal ta
ş kaplamaların derzlenmesinde yüksek
performans,
• Su itici özellik,
• Uzun ömürlü 25 renk seçene
ği.
n Uygulama alanı • weber.kol flex konfor konsantre ve
weber.kol flex konfor kullanımı gerektiren
yüzeylerde, seramik, mermer, granit, granit seramik
ve benzeri kaplama malzemelerinin 3-12 mm. geni
şli
ğ
e
kadar olan derz uygulamalarında kullanılır.
n Uygulama yüzeyleri • İç ve dış mekan, duvar ve zemin,
• Müstakil ve orta yo
ğunluktaki yüzme havuzları,
• Seramik tadilatları,
• Özel uygulama gerektiren tüm mekanlar,
• Di
ğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danı
şınız.
n Uygulama sınırı
• Yüksek basınç (> 100 bar) ve kimyasallara maruz
kalan, hijyen gerektiren mekanlarda uygulanmaz
(Bkz. Güncel “weber çözüm rehberi”).
n Uygulama özellikleri
• Kullanılabilme süresi: Max. 1 saat.
• Tamamen sertle
şme süresi: 12 saat.
• Zeminin trafi
ğe açılabilmesi için gerekli süre: 24-48 saat.

n Uyar›lar ve öneriler
• Yüksek performans elde edilebilmesi için uygulama
alanı ertesi gün suyla nemlendirilmelidir.
• Do
ğal ta
ş ve granit seramik gibi lekeye hassas
malzemelerin weber.joint flex‘den etkilenmemesi
için uygulama öncesi weber seramik koruyucu ile
korunmalıdır.
• Mutfak bankosu ve tezgahları gibi sık sık temizlenen
yüzeylerde, zeminlerde kullanılan derz dolgu renginin
korunması ve uzun ömürlü olması için weber derz
koruyucu kullanılmalıdır. Bu uygulama esnasında
weber derz koruyucu derzlerin dı
şına ta
şırılmamalı,
ta
şan kısım varsa da kurumadan mutlaka
temizlenmelidir.
• Uygulama sonrasında kullanılan tüm aletler
kurumadan su ile yıkanmalıdır.
• Renkli derz dolgu uygulamalarında ellerin
boyanmasını önlemek amacıyla eldiven giyilmelidir.
• Renkli derz dolguların zarar görmemesi için, çama
şır
suyu, tuzruhu, kireç sökücü vb. temizlik malzemelerinin
derzlerin üzerine uygulanmasından kaçınılmalıdır.
• Uygulama sonrasında yüzeyde kalabilecek ince derz
dolgu tabakasının gerekti
ği
şekilde temizlenmemesi,
renk homojenli
ğini olumsuz yönde etkileyece
ğinden,
son silim özenle yapılmalıdır.
• Beyaz ve açık renk derz dolgularında sararmaya
nedenolabilece
ğinden, uygulama öncesinde
seramiklerin suda bekletilmesinden kaçınılmalıdır.
n Yüzey hazırlı
ğ
ı
• Homojen bir kuruma sa
ğlayabilmek için, derz
uygulamasından önce, derz bo
şlukları arasında
bulunabilecek toz, tala
ş, in
şaat çimento artıkları vb.
ince bir çubuk kullanılarak kazınıp, fırça ile
temizlenmelidir.
• Özellikle duvarlarda, uygulama öncesinde derz
bo
şlukları nemlendirilmelidir.
n Uygulama
şartları
• Ortam sıcaklı
ğı: +5 °C ile +35 °C arası.
• Donmu
ş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don
tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
• Direkt güne
ş, kuvvetli rüzgar altında veya sıcak
yüzeylerde uygulanmamalıdır.
• Sıcak durumdaki yerden ısıtmalı dö
şemelerde
uygulanmamalı ve sistem, uygulamadan 24 saat
önce kapatılmalıdır.
n Uygulama
• Ortalama 4,5-5,5 litre kadar su ile 20 kg.’lık
weber.joint flex, tercihen dü
şük devirli bir mikser
veya mala ile topak kalmayacak
şekilde iyice karıştırılmalıdır.
• weber.joint flex 10 dakika dinlendirildikten sonra,
uygulama öncesinde 1-2 dakika daha karı
ştırılmalıdır.
• Harç, sert kauçuk uçlu çekpas veya sert kauçuk
tabanlı derz yayma malası ile derz bo
şluklarına
doldurulmalıdır.
• Bo
şlukların iyice doldurulabilmesi için, önce paralel
sonra çapraz çekilmelidir.
• Harcın yüzey üzerindeki fazlalı
ğı yumu
şak uçlu bir
spatula veya nemlendirilmi
ş sünger uçlu spatula ile
sıyrılıp, ortam sıcaklı
ğına göre 15-30 dakika
beklendikten sonra nemli bir sünger ile silinerek,
yüzeyde kalabilecek ince derz tabakas iyice
temizlenmelidir.
• Yüzey düzgünle
ştirme ve temizleme i
şlemi kuru bir
bez yardımıyla weber.joint flex yaş iken yapılmalıdır

Marka

WEBER

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

DERZ DOLGU kategorisine taksit yapılmamaktadır.
En başa dön